Biskopsbrev om klimatet

Klimatet i centrum. Klicka för information.

Klimatet i centrum för nytt biskopsbrev

Svenska kyrkans biskopar har lanserat ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenterades under Bokmässan i Göteborg.

– Det är tydligt att klimatfrågan har både andliga och existentiella dimensioner. Därför tar biskopsbrevet upp såväl naturvetenskaplig kunskap som själavård, teologi och konkreta uppmaningar, berättar biskop Åke Bonnier, Skara. 

Griper tag i oron

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på ett sätt som knappast gjorts tidigare. Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget. Detta följs av reflektioner om vår roll som människor, hur vi kan uppleva både hot, ångest och hopp i klimatfrågan.

Det mynnar ut i vägar framåt och uppmaningar som riktas åt en rad olika håll. De är ställda till beslutsfattare i Sverige och internationellt, men också till näringslivet, organisationer och enskilda människor. Självklart gäller uppmaningarna också Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen.

– Biskopsbrevet griper tag i den oro, den skuld och de frågor som klimatfrågorna väcker. Här finns förutsättningar för att frigöra de goda krafter som krävs, både individuellt och kollektivt. Kärleken till skapelsen kan övervinna såväl handlingsförlamning som förnekelse, säger biskopen.

Vägar framåt

Biskopsbrevet poängterar att utifrån en kristen livssyn finns vägar framåt även genom kris – men att tiden är knapp. Just därför behövs en helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen som finns, inte minst på det andliga området.

– I detta arbete behöver vi den kraft som vår kristna tro ger oss. Den uppfattningen bekräftas också i kontakter med kyrkor i andra delar av världen och i samtal över religionsgränser, säger biskop Åke Bonnier.

Det går att läsa mer om biskopsbrevet på Svenska kyrkans hemsida, svenskakyrkan.se/biskoparnas-brev-om-klimatet. Där går det också att ladda hem brevet som pdf-fil. Vill man hellre läsa biskopsbrevet i bokform finns det att köpa på Svenska kyrkans webbshop, https://webbshop.svenskakyrkan.se