Begravningsombud

Vad gör ett begravningsombud?

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Vad gör begravningsombudet?
Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Som begravningsombud ska man vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Man behöver också ha kunskap om ekonomi, begravningsseder, olika religioner och livsåskådningar.

Kontaktuppgifter till begravningsombudet i Sävare församling:

Lars Ödlund
Alvägen 13
467 32 GRÄSTORP
larsodlund@telia.com

Mobil: 073-540 24 73