Askgravplats

Regler för askgravplatser i Sävare församling

På kyrkogårdarna Norra Härene, Härjevad, Trässberg, Saleby, Hasslösa och Sävare finns det möjlighet att välja askgravplats. I en askgravplats har man en personlig sten i en gemensam plantering som Kyrkogårdsförvaltningen sköter. Varje gravplats har utrymme för två urnor.

Askgravplats löses som ett skötselavtal för 25 år till en kostnad av 7 300 kronor. När ett sådant avtal tecknas förbinder sig gravrättsinnehavaren att följa de regler som gäller för denna typ av grav:

  • Gravstenen ska vara liggande och hålla sig inom måtten 25x20 cm. Stenen ska vara i granit. Natursten får användas förutsatt att den håller sig inom de angivna måtten
  • På gravstenen graveras namn, födelseår, och dödsår. Gravyren får inte vara förgylld
  • Tillåtna gravprydnader är under sommarhalvåret lös vas, som ställs i planteringen eller grusbädden om sådan finns, och under vinterhalvåret gravlykta. Gravlykta får ställas ut till Alla Helgons dag och skall tas bort i samband med den allmänna vårstädningen
  • I gräsytan får ingenting ställas
  • Plantering är inte tillåten
  • Krukväxter är inte tillåtna
  • Kransar eller andra vinterprydnader är inte tillåtna
  • Kyrkogårdsförvaltningen har rätt att avlägsna plantering eller prydnad som strider mot ovanstående regler 
  • Eventuella avvikelser från dessa normer skall beslutas i kyrkogårdsutskottet

Dessa regler är antagna av kyrkogårdsutskottet i Sävare församling.