Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Ung i den världsvida kyrkan

Genom utbyten med våra samverkanskyrkor i andra länder skapas möjlighet för unga att mötas, dela liv, tro och vardag.

Varje vår tar Svenska kyrkan emot 16-18 deltagare från våra fem samverkanskyrkor. Varje höst sänder Svenska kyrkan ut 16-18 svenska deltagare till samverkanskyrkorna, där de på samma sätt får dela livet i kyrkorna och samhällena.

Ung i den världsvida kyrkan spänner över sex länder och fyra världsdelar.

Genom Ung i den världsvida kyrkan har Svenska kyrkan sedan i början av 2000-talet tagit emot unga människor från olika kyrkor och länder. Utbytets syfte är att skapa mötesplatser för unga människor att mötas, dela liv, tro och vardag, diskutera och lyfta fram sina röster, åsikter och erfarenheter för att påverka den