Person som gungar när solen är på väg ner.

Tisdagskvällar i Sävar kyrka - plats för andhämtning

Enkla och kravlösa mässor, retreatkvällar, samtal som går på djupet och möjligheter till återhämtning. Formerna för Tisdagskväll i Sävar kyrka varierar men förhoppningen är att det ska få bli din stund för andhämtning mitt i vardagen.

I Sävar-Holmöns församling ska det finnas plats för det som går på djupet i livet. Plats att både söka, hitta och fördjupa en tro. På tisdagskvällar får Sävar kyrka vara en  mötesplats över generationsgränserna för alla som vill dela gemenskap, reflektion, stillhet och gudsmöten.

Varannan vecka (udda veckor) är det normalt Tisdagsmässa. En dryg halvtimma med sång, bön och nattvard. För de som önskar så finns möjlighet till en stunds efterhäng i kyrkorummet Gläntan. Jämna veckor varvas samtalsträffar med retreatkvällar och andra mötesplatser. Vad som händer den här veckan hittar du i kalendern längre ner på sidan.