Täfteå byakyrka

Byakyrkan är samlingsplats för både unga och gamla Täftebor. I kyrkan pågår det aktiviteter hela veckan allt från barnträffar till körövningar och gudstjänster.

Välkommen till Täfteås egen kyrka. På samma sätt som den för över 100 år sedan kom till efter byns gemensamma ansträngningar får den idag vara en mötesplats för alla som vill.

I direkt anslutning till kyrksalen finns en cafédel och huset rymmer också lokaler för barnverksamhet, samtal i mindre grupper och ett välutrustat kök.

Byakyrkan är möjlig att hyra för dopkaffe och minnestunder. Lokalen kan även hyras av föreningar och företag för möten, konferenser med mera.

Mötesplatser i Täfteå

Oss träffar du ofta i Täfteå

    Hitta till Täfteå byakyrka

    Historik

    Precis som på så många andra platser i Sverige drog väckelsen fram i Täfteå i början på 1900-talet. En syförening och en Kristlig Ungdomsförening bildades och ganska snart blev skolan som också fungerade som möteslokal för liten för att rymma alla människor. Missionshuset i Täfeå stod klart 1916 efter mångas gemensamma insatser. Några år efter invigning slogs byggnadsföreningen ihop med ungdomsföreningen och anslöts till EFS.

    Täfteå EFS-förening är fortarande verksam i byn och i missionshuset, men överlät 2001 huset till Sävar-Holmöns församling. I samband med övertagandet fick kyrkan sitt nuvarande namn, Täfteå byakyrka.