Täfteå byakyrka

Byakyrkan är samlingsplats för både unga och gamla Täftebor. I kyrkan pågår det aktiviteter hela veckan allt från barnträffar till körövningar och gudstjänster.

Välkommen till Täfteås egen kyrka. På samma sätt som den för över 100 år sedan kom till efter byns gemensamma ansträngningar får den idag vara en mötesplats för alla som vill.

I direkt anslutning till kyrksalen finns en cafédel och huset rymmer också lokaler för barnverksamhet, samtal i mindre grupper och ett välutrustat kök.

Byakyrkan är möjlig att hyra för dopkaffe och minnestunder. Lokalen kan även hyras av föreningar och företag för möten, konferenser med mera.

Mötesplatser i Täfteå

After School

Kul efter-skolan aktiviter för dig som går i årskurs 4-6. Vi har After School-träffar i både Sävar och Täfteå.

Barn med uppsträckta händer.

Joykids – barnkörer i Sävar och Täfteå

Ett namn – två körer. Joykids är för dig som går i årskurs 1-3. Vi sjunger ösiga sånger och leker roliga lekar!

JoyVoice

Det här är två körer i en (JoyVoice Sävar och JoyVoice Täfteå) för dig som går i åk 4-6. Kören tar vid där JoyKids slutar – för det är väl klart att du vill fortsätta eller börja att sjunga?

Liten & Stor

Kom och umgås med andra barn och föräldralediga vuxna.

Stickcafé i Täfteå byakyrka

Ung som gammal, van "stickare" eller nybörjare; Varmt välkommen!

Trivselträffar för daglediga i Täfteå

Välkommen på Trivselträff i Täfteå. Vi umgås, fikar och varje gång är det ett program med till exempel föreläsningar eller musik.

Täftekören

Välkommen att sjunga i Täftekören! Vi sjunger blandad repertoar; gospel, pop, visa, klassiskt med mera.

Oss träffar du ofta i Täfteå

    Hitta till Täfteå byakyrka

    Historik

    Precis som på så många andra platser i Sverige drog väckelsen fram i Täfteå i början på 1900-talet. En syförening och en Kristlig Ungdomsförening bildades och ganska snart blev skolan som också fungerade som möteslokal för liten för att rymma alla människor. Missionshuset i Täfeå stod klart 1916 efter mångas gemensamma insatser. Några år efter invigning slogs byggnadsföreningen ihop med ungdomsföreningen och anslöts till EFS.

    Täfteå EFS-förening är fortarande verksam i byn och i missionshuset, men överlät 2001 huset till Sävar-Holmöns församling. I samband med övertagandet fick kyrkan sitt nuvarande namn, Täfteå byakyrka.