Meny

S:t Mary - vi vill bidra till ett samhälle där människor behövs

S:t Mary är ett initiativ från Svenska kyrkan där vi vill var med och hjälpa till att hantera ett av vår tids stora samhällsproblem: att människor slås ut ifrån eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

S:t Mary-projektet är nu avslutat och de många goda erfarenheterna tas tillvara i församlingens diakonala arbete.

Under namnet S:t Mary erbjuder vi människor som av olika anledningar hamnat långt ifrån arbetsmarknaden en chans till en nystart. Målet är att rusta varje deltagare för att ta ett steg vidare i livet och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.

S:t Mary ska vara en plats att växa på och inte enbart en praktikplats. En växtplats där man får prova olika saker utifrån sina egna förmågor. Oavsett vad  orsaken till att man står utan arbete är så ska det finnas en väg vidare.

Café och lokalproducerat

S:t Mary-konceptet består i Sävar av flera olika verksamhetsgrenar där det är möjligt att få arbetsträning, bland annat ett café i Hembygdsgården och en hantverksverkstad med tillverkning av produkter som säljs lokalt. 

S:t Mary är ingen egen organisation utan en del av den lokala församlingens diakonala arbete. I Sävar drivs S:t Mary som ett projekt av Sävar-Holmöns församling tillsammans med Luleå Stift. Projektet som pågår fram till våren 2020 bekostas av ESF, Europeiska socialfonden.