S:t Mary - ett initiativ till ett samhälle där människor behövs

S:t Mary är ett initiativ från Svenska kyrkan som syftar till att vara med och hantera ett av vår tids stora samhällsproblem: att människor slås ut ifrån eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Under åren 2017–2019 drev Sävar-Holmöns en projektverksamhet utifrån S:t Mary-konmceptet.

S:t Mary-projektet i Sävar-Holöns församling är nu avslutat och de många goda erfarenheterna tas tillvara i församlingens fortsatta diakonala arbete.

Under namnet S:t Mary kunde Sävar-Holmöns församling under perioden 2017-2019 erbjuda människor som av olika anledningar hamnat långt ifrån arbetsmarknaden en chans till en nystart. Målet var att rusta varje deltagare för att ta ett steg vidare i livet och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.

S:t Mary fungerade som en plats att växa på och inte enbart en som praktikplats. En växtplats där deltagarna fick prova olika saker utifrån sina egna förmågor.

Café och lokalproducerat

Inom ramen för S:t Mary-projektet drev församlingen flera olika verksamhetsgrenar där var möjligt att få arbetsträning, bland annat ett café i Hembygdsgården och en hantverksverkstad med tillverkning av produkter som såldes lokalt. 

S:t Mary är ingen egen organisation utan en ett koncept som församlingar inom Svenska kyrkan kan ansluta sig till för att arbeta med rehabilitering och arbetsträning för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknade.

I Sävar drevs S:t Mary som ett projekt av Sävar-Holmöns församling tillsammans med Luleå Stift. Projektet bekostades av ESF, Europeiska socialfonden.

Mer om S:t Mary

En person står och lutar sig på en cafédisk, och ler.

Mary- ett meningsfullt arbetsliv för alla

Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

S:t Mary – vi vill bidra till ett samhälle där människor behövs

Projektet MARY - sammanhang och egenmakt, har genomförts i Luleå stift. Ett av målen var att skapa arbetsträning och praktik för människor som står utanför arbetsmarknaden.