Samarbete skola-kyrka

Kyrkan har ett gott samarbete med skolorna inom församlingen. Vi erbjuder vår personal och kunskap vid temadagar, inbjuder till egna arrangemang vid exempelvis jul och påsk samt bistår även med krishantering.

Utifrån skolans läroplaner och mål välkomnas kyrkans medverkan tillsammans med personal och elever. Samarbetet handlar oftast om värdegrund, etik, livsfrågor, kultur, samlevnad, identitet, kristen tro, religionsdialog, kris- och sorgearbete. Församlingens kyrkor är också öppna för skolavslutningar.

Sävar-Holmönsförsamling och Svenska kyrkan ser skolarbetet som en naturlig del av verksamheten i kyrkans diakonala uppdrag att stärka medmänsklighet, omsorg och framtidstro.