Succé för Sävacamp - tillbaka igen 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

Massor av barn har sedan starten 2013 fått chansen att börja sommarloven med idrott, friluftsliv, dans, spel och lek. Samtidigt har ungdomar fått träna sina ledaregenskaper. Coronaåret 2021 blev inget undantag och nu laddar Sävar-Holmöns församling tillsammans med övriga arrangörer för jubileumsåret 2022.

Sävarcamp 2021 samlade 133 deltagande barn och 39 unga ledare (inklusive 4 integrationsledare i samverkan med Vän i Umeå). Ett resultat som Sävarcamps styrgrupp hade all anledning att känna sig stolta över när de i veckan samlades för att summera årets camp och fatta beslut om kommande år.

Årets camp leddes framgångsrikt av projektledarna Elias Viklund och Tilda Nyström tillsammans med den 11 personer starka projektgruppen. Styrgruppen konstaterar därmed att årets Sävarcamp ligger helt i linje med visionen från 2012 – att unga ledarskapet ska stå i centrum. Ett ledarskap och uppdrag att växa i och en uppgift som gör Sävar till ett lite schysstare ställe att växa upp på, även när en har nått gymnasieåldern. 

Att campen i år genomfördes under coronapandemin och med en ekonomi väl i balans gör inte instatsen mindre imponerande.

100% trygga barn och mycket nöjda ledare

Utvärderingar med såväl deltagande barn som unga ledare visar genomgående på mycket goda resultat. Samtliga barn svarade till exempel ja på frågan om de känt sig trygga och säkra under campen. Mer än 90 procent av de unga ledarna skulle också rekommendera andra att sommarjobba på Sävarcamp!

– Som kyrka bryr vi oss om hur barn och unga har det och att få var med och forma framtidens ledare är en stor förmån, säger Pär Rylander, kyrkoherde i Sävar-Holmöns församling.

Väl fungerande samarbete

Tillsammans med Sävar IK, Sävaråkyrkan, EFS och Sävspel är Svenska kyrkan initiativtagarna till Sävarcamp och församlingen bidrar till projektet med både personal och ekonomiska garantier.

– Men Sävarcamp har en välskött ekonomi i balans så hittills har garantierna aldrig behövt nyttjas, konstaterar en stolt Per Rylander.

 

Under Sävarcamp blandas många olika aktiviteter - idrott, spel, lek och kultur.

Sävarcamp tillbaka 2022

Styrgruppen fattade vid sitt möte beslut om att köra Sävarcamp även 2022. Det blir ett stolta 10-årsjubileum som också sammanfaller med att Umeå firar 400 år som stad något som styrgruppen hoppas kunna ta fasta på under jubileumsåret.

Mer information om Sävarcamp hittar du på www.savarcamp.se