En pump handsprit står framför en ask med stearinljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skärpta restriktioner från den 12 januari

Nyhet Publicerad Ändrad

Utifrån den snabbt ökande smittspridningen har regeringen beslutat om ytterligare restriktioner. Gudstjänster och andra sammankomster där vaccinationsbevis inte tillämpas får nu ett besökstak på 50 personer tillsammans med anvisade platser och avstånd mellan sällskap.

Sävar-Holmöns församling använder bara undantagsvis vaccinationsbevis. Det innebär att besökarantalet vid de flesta gudstjänster och arrangemang inomhus nu begränsas till 50 personer.

Krav på anvisade platser med minst 1 meter mellan varje sällskap på upp till 8 personer gäller vid alla sammankomster med fler än 20 deltagare. Bland annat medför det att varannan bänk i kyrkorna kommer att vara avstängd utom i de fall de kan flyttas för att öka avståndet. Avståndskravet gör att det maximala antalet besökare i några av församlingens mindre lokaler är något färre än 50 personer men vi hoppas och tror att alla som vill ska få möjlighet att delta. 

Restriktionerna påverkar också minnesstunder, dopkalas och andra privata sammankomster i församlingens lokaler. För minnesstunder i Klockargården i Sävar får högst 50 personer delta, övriga privata sammankomster får ha högst 20 deltagare.

Församlingen anpassar och utvärderar löpande alla arrangemang och verksamheter för att undvika risk för smittspridning.