En pump handsprit står på en bänkrad i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skärpta restriktioner från den 1 december

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid större konserter och någon speciell gudstjänst kommer det i Sävar-Holmöns församling att krävas vaccinationsbevis för att delta, men till de allra flesta arrangemang fortsätter vi att hälsa alla välkomna.

Svenska kyrkan värnar religionsfriheten och rätten för alla att kunna samlas till gudstjänst. 

– Det är viktigt att alla har möjlighet att kunna ta del av församlingens gudstjänstliv även den som inte är vaccinerad eller som har svårighet att hantera tekniken kring vaccinationsbevisen, säger kyrkoherde Per Rylander.

Antalet samtidiga besökare vid de flesta gudstjänster och arrangemang kommer därför att vara begränsat till 100 personer då församlingens kyrkor och lokaler inte rymmer fler utifrån de gällande restriktionerna för större arrangemang utan krav på vaccinbevis. Tänk på att komma i god tid för att vara säker på att få en plats.

Vaccinationsbevis vid vissa konserter och specialgudstjänster

Vid ett mindre antal arrangemang som förväntas få många besökare, i huvudsak konserter men också någon enstaka gudstjänst som inte går att genomföra på annat sätt, kommer det att krävas vaccinbevis och identitetskontroll för att delta. Regeln gäller alla vuxna från 18 år med undantag för den som av medicinska skäl inte kan vaccineras (läkarintyg krävs). Den som är under 18 år måste vara beredd att kunna styrka sin ålder.

Det går bra att visa vaccinationsbeviset digitalt via sin telefon eller att ta med ett pappersbevis. Det krävs giltig ID-handling där namn överrensstämmer med vaccinationsbeviset. Ett digitalt vaccinationsbevis kan hämtas på www.covidbevis.se

Tänk på att komma i god tid till dessa arrangemang och klä dig varmt, det kan ta en bra stund innan du får komma in i kyrka eftersom allas dokument ska kontrolleras.

Hjälpas åt att hindra smittan

– Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla smittspridningen under kontroll genom att alla som kan väljer att vaccinera sig och att vi fortsätter att håller god handhygien och stannar hemma vid förkylningssymptom. Vuxna som är ovaccinerad bör också följa Folkhälsomyndighetens särskilda råd om att hålla avstånd och undvika platser med trängsel, säger Per-Rylander.

Se annonsering och Svenska kyrkans kalender för information om enskilda arrangemang.