Sävar först med regnbågsmärkt arbete för ökad mångfald

Nyhet Ändrad

Som första församling i Luleå Stift fick Sävar-Holmön den 9 juni ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. Ett bevis på att vi har viljan att arbeta aktivt för att vara en mer inkluderande kyrka där alla får plats - oavsett sexuell identitet.

Ingen människa är fri från fördomar, men vi har alla ett ansvar för att dra fram dem i ljuset och låt oss befrias. För varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och har ett värde som inte kan ifrågasättas.

Kyrkan har inte alltid varit ett föredöme när det kommer till hur vi har behandlat människor med en annan sexuell läggning eller en könsidentitet som inte stämmer överens med den som står i folkbokföringen. Med Gud gör inte skillnad på människor. Det ska inte vi heller göra. Under det senaste året har personal och förtroendevalda i Sävar-Holmöns församling därför arbetat med Regnbågsnyckeln, en process med utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion om hbtq-frågor i kyrkan.

Som första församling i Luleå Stift fick Sävar-Holmön den 9 juni ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. Ett bevis på att vi har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Men det betyder inte att vi kan slå oss för bröstet och säga att vi är färdiga, arbetet med att vara en öppen kyrka tar aldrig slut.