En pumpflaska med handsprit står på en av kyrkbänkarna.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Nu öppnar vi upp på ett ansvarsfullt sätt

Nyhet Publicerad Ändrad

Från och med 1 juli lättas corona-restriktionerna. I Sävar-Holmöns församling innebär det att fler kan delta i gudstjänster, dop, vigslar och begravningar i Sävar kyrka. Samtidigt fortsätter vi försäkra oss om att alla arrangemang kan ske på ett smittsäkert sätt.

Utifrån regeringens beslut om lättade restriktioner från 1 juli har Sävar-Holmöns församling ökat det högsta antalet besökare i Sävar kyrka, vilken är församlingens största kyrka. Fler människor får därmed möjlighet att delta i sommarens gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. I församlingens övriga lokaler, vilka inte har goda möjligheter till in- och utpassering, kvartstår de tidigare maxtak som fastställdes 1 juni. 

Från 15 juli gäller:

  • Sävar kyrka: 100 personer
  • Täfteå byakyrka: 35 personer
  • Botsmarks kyrka: 35 personer
  • Bullmarks kyrka: 25 personer
  • Holmöns kyrka: 40 personer

Vid alla arrangemang inomhus kommer det att finnas anvisade sittplatser vilka vanligen är utmärkta med en psalmbok. Var vänlig och sitt endast på dessa platser. För sällskap ur samma hushåll är det dock tillåtet att sitta upp till 8 personer tillsammans  under förutsättning att avståndet till andra sällskap är minst 1 meter.

Precis som under en vanlig sommar utan pandemi firas en del gudstjänster utomhus, men i år blir de fler så att även du som inte vill mötas inomhus får möjlighet att vara med. Den senaste informationen om församlingens gudstjänster hittar du i kalendern.

Till dig som besöker något av församlingens arrangemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om nogrann handhygien och att hålla avstånd till personer utanför ditt egen hushåll såväl innan som under och efter arrangemanget. Detta gäller även dig som hunnit bli vaccinerad mot Covid-19.

Skulle det lokala smittoläget i regionen försämras är vi förberedda på att snabbt ändra planerade arrangemang.

Förhoppningen är att vi efter sommaren ska kunna återuppta de flesta av församlingens olika gruppverksamheter för barn, unga och vuxna.