En församling sitter i kyrkans bänkrader.
Foto: Johannes Frandsen

Från den 9 februari försvinner restriktionerna

Nyhet Publicerad

Utan besökstak, avståndskrav och andra restriktioner blir det åter möjlig att mötas ungefär som vanligt igen. Successivt kommer församlingens verksamheter för både barn och vuxna att återstarta men vi fortsätter att arbeta för att undvika smittspridning.

Det har varit en tuff vinter och många smittas fortfarande av covid-19, vi fortsätter därför vara rädda om varandra för att undvika att medmänniskor blir sjuka i onödan. Stanna hemma om du känner dig krasslig och fortsätt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinerade och ovaccinerade.

Så öppnar vi upp 9 februari

  • Besökstaken vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra arrangemang tas bort.
  • Begränsningarna i antalet deltagare vid dopkalas, minnesstunder och andra privata sammankomster i församlingens lokalet försvinner.
  • Församlingen kommer inte lägre att använda vaccinationsbevis i samband med större konserter.
  • Församlingens gruppverksamheter och körer för barn och vuxna återupptas successivt. Separat information om de olika grupperna hittar du här på webben och i den digitala kalendern. Vi kan även fortsättningsvis behöva göra tillfälligt paus i enskilda verksamheter utifrån lokal smittspridning eller personalsituation.
  • Successivt återupptar vi servering av kyrkkaffe och fika vid gudstjänster och sammankomster.