Corona-utbrott bland kyrkogårdspersonalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Under första veckan i maj testade ett flertal ur personalen på Sävar kyrkogård positivt för Covid-19. Församlingens kontinuerliga arbete med att hindra smittspridning mellan yrkesgrupper har varit framgångsrikt och ingen personal utanför vaktmästargruppen har blivit smittad.

Uppdatering 18 maj: Flertalet av de medarbetare som insjuknade har nu kunnat återgå till arbetet men två av våra kollegor är fortsatt sjuka och vi ber för att de snart ska tillfriskna. 

Smittspårning har genomförts på arbetsplatsen och alla som varit i kontakt med de konstaterat smittade har testats minst en gång och kommer också att testas igen för att säkerställa att smittan inte spridits vidare.

Sävar-Holmöns församling har under hela det senaste året arbetat med att förebygga smittspridning i arbetslaget och har genomfört åtgärder för att minska riskerna för att smitta sprids mellan yrkesgrupper om någon skulle bli sjuk.

– Så här på våren är det alltid mycket att göra på kyrkogården men under den närmaste tiden får arbetet med vårstädning och annat som hör säsongen till gå på sparlåga. Det hoppas vi att alla besökare på kyrkogården har förståelse för, säger Per Rylander.

Bara de medarbetare som absolut måste vara på plats är nu det, övriga arbetar hemifrån. Det finns tydliga rutiner finns för att undvika risk för smitta bland personal eller besökare i samband med kyrkliga handlingar eller öppen kyrka.

– Vi har beredskap för att snabbt stänga ner all församlingsverksamhet och hålla bergravningar med personal från andra församlingar om smittans skulle nå andra delar av arbetslaget, säger Per Rylander.