Foto: Kajsa Bergsten

Botsmarks kyrkogård får askgravlund

Nyhet Publicerad Ändrad

Askgravlunden har blivit ett allt vanligare begravningsalternativ i Sverige och snart står en lund färdig att tas i bruk i Botsmark.

Till skillnad från en minneslund där askan begravs anonymt finns i askgravlunden enkla plaketter som talar om vilka människor som vilar där. På så sätt blir det ett begravningsalternativ som kombinerar det personliga hos en traditionell gravplats med det enkla och bekymmersfria hos en minneslund.

Arbetet i full gång

Sedan tidigare finns en askgravlund på Sävar kyrkogård men efter sommaren påbörjades arbetet med att anlägga en lund också i Botsmark och längre fram ska även kyrkogården på Holmön få en askgravlund.

- Vid utformningen av askgravlunden i Botsmark var det viktigaste att få tillvarata kyrkogårdsmiljöns enkelhet och att föra den vidare in i askgravlunden, säger Kajsa Bergsten som sedan i våras arbetar som trädgårdsmästare i Sävar-Holmöns församling.

Skog, vatten och äng

Lunden har placerats som en förlängning av den rönnallé som löper i mitten av kyrkogården och med diskreta kanter av så kallat cortenstål, som får en vacker patina, framhävs de enkla, raka gångsystemen inne på kyrkogården.

- Inne i askgravlunden kommer det till våren att finnas en sittplats och en vattenspegel som jag hoppas ska påminna om en skogstjärn. Växterna som planterats för tankarna till ängs- och skogsmark och kommer att locka fjärilar, bin och andra nyttodjur, säger Kajsa Bergsten.

Material med hemkänsla

Plaketterna med namnen på de gravsatta kommer att fästas på en träpelare som också ska uppföras i lunden.

- Skogen har historiskt varit en viktig näring för Botsmark som by och trä kändes därför som ett självklart materialval för pelaren, menar Kajsa Bergsten.

Om du är nyfiken på askgravlunden och vill se hur arbetet fortskrider är du självklart välkommen att besöka Botsmarks kyrkogård.  

Plantering pågår.