Information om coronavirusets påverkan på församlingens verksamhet

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet, både för själen och kroppen. Därför utvärderar församlingen löpande alla planerade samlingar. Vissa verksamheter har fått ta paus medan gudstjänster firas med anpassningar. Uppdaterad information hittar du här.

Grunden för församlingens agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå Stift. Sävar-Holmöns församling följer noga utvecklingen och kommer vid behov att uppdatera informationen på den här sidan med fler åtgärder.

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Aktuella åtgärder i Sävar-Holmöns församling

201123

  • Antalet deltagare vid begravningar begränsas till 20 personer.

201117

  • Utifrån de senaste restriktionerna tillsammans med rekommendationer från Luleå stift pausar Sävar-Holmöns församling tills vidare all gruppverksamhet för såväl vuxna som barn. Även de vanliga fysiska gudstjänsterna ställs tills vidare in.
  • Sävar kyrka kommer att hålla öppet på söndagar mellan 10.00 och 12.00 för bön, ljuständning och samtal. Maximalt 8 personer får samtidigt befinna sig i kyrkan. Fler tider och platser för Öppen kyrka hittar du i församlingens kalender.
  • Klockorna i Sävar kyrka kommer att ringa till eftertanke och bön på söndagarna. Fira gudstjänst hemma på egen hand eller genom att delta i en digital gudstjänst.
  • Sävar-Holmöns församling kommer under advent att sända digitala gudstjänster på vår hemsida och på Facebook i samarbete med församlingarna i Bygdeå, Hörnefors och Nordmaling.
  • Församlingen kommer även fortsättningsvis att hålla dop och vigslar men antalet deltagare begränsas till 8 personer inklusive tjänstgörande personal. Ring vår expedition för detaljarad information om kyrkliga handlingar.
  • Det är tillsvidare inte möjligt att hyra eller låna församlingens lokaler för dopkalas, minnesstunder eller andra arrangemang.

Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

I nuläget fortsätter många av församlingarna med sina verksamheter och med att fira gudstjänst men anpassningar sker.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Tidigare åtgärder under Corona-pandemin

FÖRÄNDRINGAR I BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

201117 Utifrån rekommendationer från Luleå stift tar alla barn- och ungdomsverksamhet i församlingen som innebär fysiska samlingar paus under resten av höstterminen. 

Förändringar i gudstjänstfirande

201113 Sävar-Holmöns församling inför ytterligare åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med gudstjänster. Under tiden som de förstärkta lokala restriktionerna gäller kommer inga mässor att firas, planerade mässor firas istället som gudstjänster eller enklare andakter. Gudstjänstbesökare sitter endast på markerade platser och kyrkans personal säkerställer att passeringen in och ut ur kyrkan sker utan trängsel. Ingen fika- eller matservering kommer att äga rum i anslutning till församlingens gudstjänster eller andra sammankomster. Antalet gudstjänstbesökare är begränsat utifrån hur många som personer som säkert kan vistas i lokalen med hänsyn till rekommenderade avstånd och högsta antal tillåtna deltager i sammankomster (för närvarande 50 personer).

Söndagar och helgdagar då ett större antal människor kan väntas besöka kyrkan kan gudstjänster dubbleras för på så sätt sprida deltagandet över flera tillfällen.

gruppverksamhet som riktar sig till vuxna tar paus

201112 Under hösten har delar av församlingens gruppverksamheter för vuxna öppnat upp i begränsad skala. Utifrån de förstärkta lokala restriktionena i Västerbotten har församlingen nu tagit beslutet att stänga ner dessa grupper igen. Även grupper som innehåller ungdomar över 15 år tar tills vidare paus.

max 50 deltagare vid gudstjänster och sammankomster

200327 Idag har regeringen beslutat att begränsa antalet deltagare vid sammankomster till 50 personer. Vi kommer därav att begränsa antalet deltagare vid gudstjänster, begravningar och dop till detta antal inklusive personal.

Öppen kyrka i Sävar

200811 Sävar kyrka är öppen alla vardagar 09.00–16.00. Välkommen in för en stunds stillhet, bön, ljuständning eller kanske ett samtal. Mer information hittar du här. 

Samlingar för äldre ställs in

200318 Äldre räknas som en riskgrupp och rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är personer över 70 år så långt det är möjligt bör hålla sig hemma. Församlingen har därför kommit fram till att det nu är dags att tills vidare ställa in Trivselträffarna och Stickcaféet.

Middax tar paus

200318 Församlingen avstår tillsvidare från att arrangera Middax och andra samlingar som bygger på servering av mat. 

Gudstjänster, samlingar och besök på Bruksbacken ställs in

200313 Gudstjänster, andakter och planerade besök på äldreboendet och sjukhemmet Bruksbacken i Sävar ställs in för att minska risken för smittspridning till boende och personal. Beslutet har tagits i samråd med ledningen för Bruksbacken och gäller till att börja med under två veckor. Vid behov har Bruksbackens personal och boende möjlighet att be präst eller diakon att komma för till exempel själavårdande samtal.

Förstärkt hygien vid nattvard/mässa

För att minska risken för smittspridning i samband med mässa gäller förstärkta hygienrutiner. Mer information lämnas av tjänstgörande präst under gudstjänsten.

Förstärkt hygien i samband med servering

Vid fikaservering och liknande tillämpas inte längre självservering. Eventuella smörgåsar eller fikabröd serveras på tallrik eller servett av serveringspersonal.