Foto: Benny Carlsson

Grav 16 024

Johan August Jonsson f 1882 d 1973 Adelina (Lina) Jonsson (Eklund) f 1896 d 1983 Johan är född i Nordås i en mycket barnrik familj. Adelina är född i Brattby/Gravmark.

Johan och Lina gifte sig 1915 och flyttade till Klappmark där de förvärvade mark och byggde där tillsammans upp ett litet jordbruk (torp). Förutom arbete i jordbruket arbetade Johan med skogsavverkning och olika dagsverksuppdrag. I familjen föddes 7 barn.