Foto: Benny Carlsson

Grav 02 048

Berta var kioskägare sista 20 åren och innan dess jobbade hon i telefonväxeln i slakteriet i Umeå. Hon var barnfödd i Ostnäs

Gravsatta

19240414-8765 Jonsson, Berta Olivia SÄVAR 1978-04-08 1978-04-15 (Kista)

Barn, Dödfött (Kista) 1945 el. 1955