Foto: Benny Carlsson

Grav 02 036

Knut Arne Hallsten Lindberg jobbade som Stationsinspektör och härstammade från Umeå. Han var gift med Anna Kristina Nilsson som kom från Brändön Nederluleå, de fick två barn.

Knut Viktor Lindberg och Sigrid Joanna Pettersson var Arnes föräldrar. Knut var byggnadssnickare född i Gryssjön 18970120 död 19890108. Sigrid var född i Sävar 19000320 död 19711006 i Villanäs. De gifte sig 19230224 i Sävar.