Foto: Benny Carlsson

Grav 01 025

Bonde (Sävar 9:8). Största spjuvern i Sävar enligt oss anhöriga. Ville kalla sig Person och var mäkta stolt att härstamma från Pehr Zackris. Gustaf övertog

 hemmanet i oktober 1898. Hemmanet födde i början endast två kor. Det fanns bara brukad jord för 1 åker. Han utförde en betydande jordbrukargärning och efter köp av skogsmark uppodlade han 5 hektar.
Han var en mångsysslare, bl.a. köpte han slaktdjur, som han styckade. Han åkte sedan omkring med häst och vagn och sålde köttet till familjer i bl.a. Holmsund. Han arbetade även som byggarbetare när sulfitfabriker i Hörnefors och Robertsfors byggdes. Han gick då till fots varje lördag hem till Sävar.
Gustaf och Vilhelmina fick 9 barn och uppfostrade också en fosterson.

Gustaf Georg Pettersson Född 1872-04-06 Död 1952-05-30 Johanna Vilhelmina Pettersson Född 1874-06-20 Död 1945-06-14     Övriga gravsatta på Sävarkyrkogård  Alfred Pettersson son till Gustaf och Johann

Gravsatta