Förtroendevalda 2022 - 2025

Kyrkofullmäktige
Fullmäktiges uppgift är att besluta om verksamhetens mål och riktlinjer och i övergripande frågor kring ekonomi och organisation. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. På våren hålls ett sammanträde där man bl a tar ställning till föregående års bokslut. Budgeten behandlas på hösten då man också fattar beslut om kyrkoavgift och andra avgifter.

Kyrkofullmäktige utses vart 4:de år genom val, där alla som tillhör församlingen och har fyllt 16 år har rätt att rösta.

Kyrkorådet
Kyrkorådets uppgift är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den församlingsinstruktion och budget som kyrkofullmäktige har fastställt.

Förutom församlingens egen verksamhet har man samhällets uppdrag att tillhandahålla och sköta begravningsverksamheten i Sävar-Holmöns församling. För att göra all verksamhet och begravningsverksamhet finns det personal med olika komptenser och rådet är formell arbetsgivare för all personal.

Kyrkofullmäktige i Sävar-Holmöns församling 2022 - 2025

ORDINARIE LEDAMÖTER

 1. Anna Forslund (POSK)
 2. Birgitta Jonsson (S)
 3. Ingegerd Sandgren, vice ordförande POSK
 4. Fredrik Jokijärvi ordförande (S)
 5. Eric Bergner (C)
 6. Patrik Stenlund (POSK)
 7. Anni-Sofi Andersson (S)
 8. Ulla Gustafsson (C)
 9. Emil Djärf (POSK)
 10.  Jannice Persson (S)
 11.  Anna Winblad von Walter (POSK)
 12.  Karin Wincent (S)
 13.  Johanna Öhlund (POSK)
 14. Tord Johansson (C)
 15. Kennard Andersson (S)
 16. Assar Karlsson (KD)
 17.  Erik Lindmark (POSK)

Siffran visar vilket mandat ledamoten innehar

ERSÄTTARE

 • Pasi Peltola (POSK) 
 • Malin Lithner (POSK)
 • Erik Lundholm (S)
 • Ewa Lundholm (S)
 • Tord Karlsson (S)
 • Inge-Brit Jonsson (C)
 • Björn Kriström (C)
 • Stefan Latvala (KD)
 • Elly Karlsson (KD)

Kyrkorådet i Sävar-Holmöns församling 2022–2025

Ordinarie ledamöter

 • Patrik Stenlund, ordförande (POSK)
 • Eric Bergner, vice ordförande (C)
 • Anna Forslund (POSK)
 • Ingegerd Sandgren (POSK)
 • Birgitta Jonsson (S)
 • Fredrik Jokijärvi (S)
 • Per Rylander, kyrkoherde

Ersättare

 • Emil Djärf (POSK)
 • Pasi Peltola (POSK)
 • Malin Lithner(POSK)
 • Jannice Persson (S)
 • Assar Karlsson (KD)
 • Tord Johansson (C)