Foto: Marcus Gustafsson

Bullmarks kyrka

Kapellet, numera Bullmarks kyrka, har legat mitt i byn sedan 1934. Här finns plats för både gudstjänst, barnverksamhet och föreningsliv.

Bullmarks kyrka ska vara en öppen mötesplats för både unga och äldre där alla Bullmarksbor får känna sig hemma. I kyrkan firas gudstjänst minst en gång i månaden och för barn och familjer finns regelbundet gruppverksamheter. Med sin nyrenoverade församlingssal passar kyrkan lika bra för dopkalas, begravningar och bröllop som öppen förskola och föreningsmöten. Välkommen att dela gemenskapen i din kyrka. 

Oss träffar du ofta i Bullmarks kyrka

    Historik

    1934 byggdes ett bönhus i Bullmark.1958 – 1959 byggdes bönhuset om och invigdes för kyrkligt bruk. Samtidigt skedde en tillbyggnad, främst avsedd för barn och ungdomsverksamhet. Denna ombyggnad kom till huvudsakligen genom frivilliga arbetsinsatser och gåvor. Eldsjälen bakom var dåvarande folkskolläraren i byn, Hilding Forsell. Senare har kapellet utökats med klockstapel och bergvärme har installerats.

    2019 övertog Sävar-Holmöns församling ägandet av kapellet och samtidigt byttes namnet till Bullmarks kyrka.