Askgravlund

I maj 2016 invigdes askgravlunden på Sävar kyrkogård

Askgravlunden är ett alternativ till minneslunden men mindre anonym. Vid urngravsättning i askgravlunden får anhöriga närvara vid gravsättning och en minnesskylt med den avlidnes namn finns i närheten. Askan grävs ner med urnan, dock märks gravplatsen inte ut.

Det finns möjlighet att dekorera med blommor och ljus på anvisad plats på området. I likhet med jordsättning så har man rätt till denna typ av grav i 25 år och namnskylten sitter uppe under samma tid.

Invigning 29 maj 2016

Askgravlunden är utformad av landskapsarkitekt Sara Hedlund och arbetet är utfört av kyrkogårdspersonalen. Församlingen ansvarar för skötsel och vård i askgravlunden.