En bebis i dopklänning och hårband hålls i en mans armar.
Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Dop

Vad är dopet för något?

Dopet är en gåva från Gud, gratis och utan krav.

I kyrkan kallar vi det för ett sakrament, en helig handling, där vi tror att Gud finns och verkar. Dopet är en gåva som ges en gång till varje människa och gäller för hela livet, Gud tar inte bort sina löften.

I dopet får vi del av det härliga som Jesus gjort för oss.  Det finns ingen åldersgräns för dop, så välkommen! Dopet är en väg in till din församling, till Svenska kyrkan och hela den världsvida kristna kyrkan.

Det är ett tillfälle för dig som väljer att döpa ditt barn att tacka för den gåvan och be Gud om hjälp med det liv ni fått ansvar för. Eller ett tillfälle för dig som är vuxen dopkandidat att tacka för det liv du har och den tillhörighet du får. Dopet är fest och glädje! I gudstjänsten läser vi Jesu ord “Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Bra att veta:
- Du bokar in dopet genom att mejla, smsa eller ringa någon av prästerna:
För Sätila och Ubbhult
Andreas Patriksson
eller  tel. 070-3778650
För Hyssna
Johan Danz eller tel. 070-6752565.

Välkommen att ha dopkalas i Sätila eller Hyssnas församlingshem, eller i Ubbhults kapells kafédel. Det är gratis om du haft dopet i församlingen. Kontakta:
– Sätila, Kerstin Karlsson: kerstin.karlsson5@svenskakyrkan.se. Tel. 072-4505243
– Hyssna, Gunilla Andersson. gunilla.andersson4@svenskakyrkan.se. Tel. 072-
4505244
– Ubbhult, Martin Mattsson: martin.mattsson2@svenskakyrkan.se. Tel. 072-
4505240
Dopgudstjänsten är gratis.

Eftersom ett dop är en glädje för alla i församlingen har vi dopet i någon av  söndagens gudstjänster. 

Formellt innebär dopet att man blir medlem i Svenska kyrkan och del av den
världsvida kyrkan.

Innan dopet träffas familjen/dopkandidaten och prästen för att prata om dopet och för att tillsammans planera er/din stora dag. Har du funderingar på att bli döpt som vuxen kan du prata med någon av församlingens präster.

Föräldrar som inte är döpta, överväger ibland att döpas för egen del i samband med att deras barn döps, det går jättebra och går antingen att göra i samma gudstjänst eller vid ett eget tillfälle.

Samtycke av båda vårdnadshavarna krävs när barnet som ska döpas är
minderårigt.

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. Som fadder åtar du dig att finnas där för den döpte som förebild, stöd och hjälp i barnets kristna fostran. Be gärna för och med ditt dopbarn. För att bli fadder måste du själv vara döpt.

Församlingen kan låna ut dopklänning för barn eller dopkåpa till vuxen.

Frågor
Undrar du något..?
Präster älskar frågor
Kontakta Andreas eller Johan! Se kontaktuppgifter ovan eller på ”kontaktsidan”.