Vox Gustafiensis

Damkör. Sjunger både i musikmässor och konserter. Notvana är en fördel men inget krav.

Sjunger både i musikmässor och konserter. Notvana är en fördel men inget krav. Kontakta Minna Larssonn Heimo minna.heimo@svenskakyrkan.se.

Övningsdag

Tisdagar jämna veckor 19.00-21.00
Plats: Gustafs kyrka