Varför lyser kyrkan i olika färger?

Säters kyrka lyser violett.

Har du sett att Säters kyrka lyser i olika färger och undrat varför? 

Kyrkoåret har olika liturgiska färger och dekorationer som skiftar och är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen under året. 

Kyrkoårets fem liturgiska färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

VÄLKOMMEN!