Foto: Säterbygdens församling

Svenska Kyrkans Unga

Kom på ungdomskväll i Coriandergården!

Är du över 14 år så kan du vara med på SKU-kvällar i Coriandergården!

Vi träffas på tisdagar kl.18.00 - 22.00 och har massor av olika spännande samtal och aktiviteter.  

Jämna veckor börjar vi i kyrkan med ungdomsmässa.

Svenska kyrkans unga är en förening som drivs av ungdomar tillsammans med ledare från kyrkan. Vad vi ska göra bestämmer vi gemensant inför varje termin i demokratisk anda. Du får även möjlighet att åka på en del spännande läger!

Det är helt okej att bara dyka upp men det kan vara bra att kontakta oss i förväg om du har frågor eller vill veta mer om vad som händer på nästa träff!

Vi träffas på nedervåningen i Coriandergården (ingång på gaveln där det står "barn och ungdom")

Sinnesrofilmkväll 14-25 år

Fredag 14 jan, 11 feb, 8 apr, 13 maj kl. 18.30-00.00

Start med sinnesrogudstjänst i Säters kyrka,
sedan film och fredagshäng i Coriandergården.