Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Sjukhuskyrkan

Personal:

Sjukhusdiakon Marie Pederby
telefontid måndag och torsdag kl 9-12
0225 291621
marie.pederby@svenskakyrkan.se

Sjukhuspastor
Lars-Gunnar Skogar på plats onsdagar
telefon 023 49 28 57

”Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, men i mänskovimlet är du bland oss, Gud.”

Psalm 25