Körer för vuxna

Kom och sjung i kör med oss.

Nya restriktioner gäller sedan torsdag 12 november 2020 för Dalarnas län och utifrån dem har vi med kort varsel ändrat vår planering för den kommande tiden.

På grund av dessa restriktioner hålls för närvarande inga körövningar.