Sjukhuskyrkan

Kyrkans närvaro på sjukhuset har funnits lika länge som själva sjukhuset i Säter. Idag finns Sjukhuskyrkan innanför huvudentrén till Skönviks psykiatriska klinik.

Vi finns för samtal och själavård, vi är ekumeniska och öppna för alla. Vi kan förmedla kontakter till andra trosriktningar. Det finns en brevlåda utanför dörren där det är möjligt att lämna olika meddelanden och böneämnen.

Sjukhuskyrkan har inga gudstjänster under sommaren, de startar upp igen 2/9 2021.

Under hösten är det gudstjänst i Rotundan varje torsdag klockan 15, nattvard en gång per månad.

Enkelt kyrkkaffe serveras.

Varmt välkomna!

Personal

Tjänstgörande Sjukhuspastor

Lars-Gunnar Skogar, finns på plats onsdagar.
072-143 26 13, larsgunnar.skogar@ltdalarna.se

”Högt i stjärnehimlen kan vi dig ej finna, men i mänskovimlet är du bland oss, Gud.”
Psalm 25