Våra orglar

Vad döljer sig på våra kyrkors orgelläktare? Följ med på en rundtur!

Orgelrenoveringar

I två av församlingens fyra kyrkor har orglarna nyligen renoverats. I en tredje pågår ett projekt som skall vara slutfört innevarande år.

Alla är vi undersåtar till Instrumentens Drottning. Sedan fyra års ålder har jag varit en lydig undersåte till den drottning jag redan då visste att jag ville tjäna under resten av mitt liv. Jag ville spela orgel!

Många är vi som fascinerats av de klanger som orgeln kan frambringa. Att så har varit fallet under lång tid vittnar alla de instrument som byggts inte minst i våra fyra kyrkor. I församlingens kyrkor och kapell finns sammanlagt inte mindre än 10 piporglar, var och en representanter för olika tider och stilar. Orglar, likt andra timliga ting, är i kontinuerligt behov av reparation och översyn i olika grad. I två av församlingens kyrkor har orglarna nyligen genomgått större renoveringar. I en tredje skall orgeln totalrenoveras under 2017.

Gustafs kyrka

Den 1970 av Åkerman & Lund byggda läktarorgeln var med sina dryga 40 år i behov av en storservice. Under åren 2009 till 2014 har orgeln renoverats i etapper av orgelbyggare Martin Hausner, Tärnsjö, i samarbete med Ingemar Oscarsson från Prototypteknik i Umeå. Den rengjordes, med alla sina drygt 1500 pipor, och byggdes till med ca 500 pipor med mjukare klanger i ett nytt diskret skåp bakom orgeln. Den fick även en elektrisk koppling till kororgeln så att man kan fjärrspela läktarorgeln. På det sättet kommer organisten närmare det som händer i gudstjänsten och även kören kan i större utsträckning vara med i koret. Orgeln invigdes av biskop Thomas Söderberg den 12 oktober, på Tacksägelsedagen, 2014 och röner nu stor uppskattning för sin rika klang bland organister och orgelvänner. Se pdf. orgeln i Gustafs för mer information om renoveringen.

Stora Skedvi kyrka

På läktaren står en mäktig prinsessa, (byggd 1922 av Magnusson), som idag inte riktigt kan visa vad hon går för. Är man snart hundra år är det kanske naturligt! De renoveringar och moderniseringar som hon genomgått har berövat henne många juveler i kronan och hennes prakt har solkats av slitage. Nu är allt klart för ett återställande och en genomgripande renovering av Magnussonorgeln vilket kommer att ge henne åter sin ursprungliga skönhet. Eftersom arbetena med orgeln till stor del kommer att röra sig om återställande av ett antikvariskt intressant objekt har församlingen beviljats sk kyrkoantikvarisk ersättning, (KAE). Orgelbyggare Martin Haussner skall utföra arbete som skall vara klart i slutet av 2020.

Silvbergs kyrka

När kyrkan fyllde hundra år firade man bl a med att bygga en ny orgel, 1933. Det ovanliga var att den gamla fick stå kvar som en stum fasad framför den nya. 1970 renoverades den gamla orgeln från 1860, byggd av Franz Andersson. Det vi idag vet om renoveringar av gamla instrument visste man inte 1970. Eftersom vår Anderssonorgel faktiskt är den enda som finns bevarad på Sveriges fastland, (det finns två på Gotland och en på Fårö), har tanken på att göra orgeln spelbar hägrat länge. En orgel visar sina kvaliteter när den klingar och den innehåller faktiskt en stämma som var helt ny i Sverige 1860! Därigenom är orgeln ett tidshistoriskt dokument som vi är stolta över att ha i församlingen. Tack vare beviljad KAE kunde orgeln få en grundlig renovering och under sommaren och hösten 2015 monterades den ned och renoverades av orgelbyggeriet Bergenblad & Jonsson. Niclas Fredriksson utsågs till antikvariskt medverkande och mycket tid, bl a i studiet av referensorglar, lades ned på att ge anderssonorgeln en antikvariskt korrekt renovering. Den andra söndagen i advent, den 6 december 2015 återinvigdes orgeln av Silvbergs kyrkas tidigare präst Lars Frisk. För återinvigningen komponerades ett beställningsverk av Anton Leandersson-Andréas för kör och orgel, ”Missa Compatiens”.