Foto: Magnus Aronson /IKON

Medlemskap i Svenska kyrkan

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan:

  • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
  • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
  • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
  • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Varför ska jag vara medlem?

Gudstjänst och gemenskap

Du är alltid välkommen till oss i kyrkan! Till kyrkan får du komma som du är. Kanske för en lugn stund, för att tända ett ljus eller för att uppleva kyrkorummet. Till kyrkan kommer du även för viktiga händelser som dop, konfirmation, vigsel eller begravning. I säterbygdens församling firar vi gudsjänster runt om i församlingens kyrkor. I församlingshemmen bjuds på en mängd olika aktiviteter för människor i livets alla skeden.

Sång och musik

Genom sitt rika sång- och musikliv är Svenska kyrkan landets största kulturarrangör. Som medlem stödjer du kyrkans körsverksamhet för barn, unga och vuxna. Du är själv varmt välkommen att delta i någon av vår församlings körer. Musiken finns som ett viktigt inslag i våga gudstjänster. Förutom detta erbjuds också en mängd konserter och särskilda musikgudstjänster i församlingen.

Barn- och ungdomsverksamhet

Vi erbjuder öppen förskola för föräldrar och små barn tre gånger varje vecka under terminstid. Eftermiddagarna tillägnar vi församlingens skolbarn i åldern 6-12 år. Vi har en omfattande minior- och juniorverksamhet. En gång i veckan träffas Svenska Kyrkans Unga, ungdomar från 13 år och uppåt. Vi arbetar också projektinriktat mot skolbarn i församlingen, t.ex. genom riddarskolan.

Diakoni

Diakoni betyder "tjänst". Diakonalt arbete är församlingsens sociala verksamhet, med syfte att förebygga och motverka olika former av utsatthet. Som medlem i svenska kyrkan bidrar du till ett brett och månskiftande diakonalt arbete. Exempel på detta är sjukhuskyrka , fängelsekyrka, gemenskapsträffar, stödgrupper och enskilda samtal med diakon eller präst, vilka har tystnadsplikt. Diakoni ska också vara röstbärare, det vill säga påtala brister i samhället som leder till att människor riskerar att komma i utsatta situationer.

Krishantering

Om något allvarligt och omskakande inträffar i samhället finns kyrkan som en plats dit människor kan komma för samtal och stöd. Säterbygdens församling ingår i Säter kommuns POSOM-grupp.

Kulturarv

Du som är medlem i Svenska kyrkan bidrar till att hålla våra kyrkor öppna och tillgängliga. Du är med och bevarar kyrkor och föremål till kommande generationer.

Hör gärna av dig till församlingsexpeditionen om du har frågor eller funderingar!
Du kan också läsa mer om medlemskap på svenska kyrkans nationella sida!

Församlingsexpeditionen

ÖPPETTIDER FÖR SÄTERBYGDENS EXPEDITION OCH KYRKOR
Församlingsexpeditionens öppettider i Säter:
Måndag, tisdag och torsdag: 09.00 – 15.00.
Onsdag: 13.00 – 15.00
Fredag: Stängt
(Lunch 12.00 - 13.00)
Kyrkornas öppettider:
Kyrkorna i Gustafs, Stora Skedvi och Säter är öppna för besök Onsdag – fredag kl 09.00 – 15.00. Silvbergs kyrka har varierande öppettider. Vänligen kontakta församlingsexpeditionen för info.

Telefon expeditionens växel: 0225-291 600.