Foto: Säterbygdens församling

Läktarorgeln i Gustafs kyrka

Den 1970 av Åkerman & Lund byggda läktarorgeln var med sina dryga 40 år i behov av en storservice. Under åren 2009 till 2014 har orgeln renoverats i etapper av orgelbyggare Martin Hausner, Tärnsjö, i samarbete med Ingemar Oscarsson från Prototypteknik i Umeå. Den rengjordes, med alla sina drygt 1500 pipor, och byggdes till med ca 500 pipor med mjukare klanger i ett nytt diskret skåp bakom orgeln. Den fick även en elektrisk koppling till kororgeln så att man kan fjärrspela läktarorgeln. På det sättet kommer organisten närmare det som händer i gudstjänsten och även kören kan i större utsträckning vara med i koret.

Orgeln invigdes av biskop Thomas Söderberg den 12 oktober, på Tacksägelsedagen, 2014 och röner nu stor uppskattning för sin rika klang bland organister och orgelvänner.

Nedladdningsbara filer