Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Rådet leder och samordnar församlingens förvaltning inom av kyrkofullmäktige givna budgetramar. Det nuvarande kyrkorådet är valt för mandatperioden 2018 -2021.

Kyrkorådet sammanträder i regel en gång i månaden. Följande personer är valda till styrelsen:
 

Ordförande

Erland Nydén

Vice ordförande

Håkan Karlsson

Ledamöter

Lisbeth Ander
Daniel Ericgörs
Lennart Eriksson
Mikael Gustavsson Hästö 
Emma Erdtman Johansson
Mikael Lassbo

ERSÄTTARE

Niklas Engvall
Siv Fredriksson
Anna Gyllenbielke
Bertil Hansson
Lars Hjort
Ingrid Margareta Persson
Nils Erik Unnerud
Karin Sundström