Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Rådet leder och samordnar församlingens förvaltning inom av kyrkofullmäktige givna budgetramar. Det nuvarande kyrkorådet är valt för mandatperioden 2018 -2021.

Kyrkorådet sammanträder i regel en gång i månaden. Följande personer är valda till styrelsen:
 

Ordförande

Lennart Eriksson

Vice ordförande

Vakant

Ledamöter

Daniel Ericgörs
Emma Erdman Johansson
Horst Bodinger
Karin Sundström
Lisbeth Ander
Mikael Lassbo

ERSÄTTARE

Ann-Christine Jonsson
Anna Gyllenbielke
Bengt Hansson
Helena Selander
Ingrid Persson
Niklas Engvall
Nils Erik Unnnerud
Siw Fredriksson

Sekreterare