Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ med 25 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar i större ekonomiska frågor, exempelvis kyrkoavgiftens storlek.

Ordförande

Daniel Ericgörs

Vice Ordförande

Horst Bodinger

2:a vice ordförande

Emma Erdman Johansson

Ledamöter

Ander, Lisbeth
Dahlström, David
Engvall, Niklas
Eriksson, Gudrin
Eriksson, Lennart
Fredriksson, Siw
Gyllenbielke, Anna
Hansson, Bengt
Hinders, Lennart
Hjorth, Lars
Hästö, Mikael
Jansson, Jan-Olof
Jonsson, Ann-Chrisine
Lassbo, Mikael
Lindholm, Liselotte
Mellqist, Camilla
Nydèn, Erland
Persson, Ingrid
Selander, Helena
Sundström,Karin
Unnerud, Nils Erik
Willow, Elsa

 
ERSÄTTARE


Andersson, Birgitta
Andersson, Britt
Andersson, Matts
Floresjö, Bo
Gunnarsson, Torbjörn
Hansson, Kerstin
Hansson, Bertil
Janfjäll, Tommy
Lagerqvist, Per
Larsson, Helene
Ljusteräng, Sten
Sputnes, Birgitta
Wikström, Fia


 

Sekreterare