Dop, Vigsel och Begravning

Kyrkan finns för dig genom hela livet! I glädjen över ett nyfött barn likaväll som i sorgen av en saknad vän.

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psaltaren 23:6