Foto: Västerås stift

Gustafs vokalensamble

bildades som en projektkör 2010 som ett komplement till Gustafs kyrkokör. Med tiden har den kommit att helt enkelt ersätta kyrkokören och bär nu huvudansvaret för körmedverkan i Gustafs kyrka. Övningar äger rum onsdagar mellan kl. 18.30 och 21.00 med paus för kaffe och prat. Är du sugen på att vara med eller kanske bara medverka i ett avgränsat projekt är du välkommen att höra av dig! Eftersom övningstiden i relation till verken är relativt kort är kör- och viss notläsningsvana en fördel men absolut inget krav! Nyfikenhet och vilja är det viktigaste!

Övningsdag

Onsdagar kl. 18.30-21.00
Plats: Gustafs kyrka