Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Diakoni och Volontär

Diakoni betyder "tjänst" och innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som kristen tro omsatt i handling.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakonin i Säterbygdens församling vill vara en helande kraft i samhället. Vi vill ge hjälp till självhjälp utifrån ett rättighetsperspektiv, med målet att frigöra människor till ett gott liv.

Vi samverkar vi med andra aktörer i Säters kommun på det sociala området. (POSOM-grupp. Arbetshandledningen, RSMH, öppenvårdspsykiatrin och socialtjänsten t.ex). Det finns också möjlighet att få t ex. stödsamtal, hembesök vid sjukdom och stöd i myndighetskontakter. En diakon har tystnadsplikt, det du säger förs inte vidare.

 

Volontärer och Väntjänst

Vad är Väntjänst? Grunden för Väntjänst är stöd genom frivilliga kontakter. Ideellt arbetande Volontärer skapar diakonala mötesplatser och kan också vara ett stöd i vardagen. 

Väntjänsten är ett komplement till kommunens utbud av stöd och hjälp.  

Volontärernas engagemang och mötesplatser är gratis men eventuella utgifter som förtäring står den enskilde för. 

Mötesplatser

Diakonala mötesplatser som drivs av volontärer/väntjänst finns i församlingens alla fyra del, Stora Skedvi, Säter, Gustafs och Silvberg på olika vi. Utifrån pandemin och att målgrupp är riskgrupp ser arbetet annorlunda ut och är under ständig förändring och nytänk. 

 

För mer detaljerad info om att vara volontär läs foldern , Informationsfolder Volontär

Har du möjlighet att bidra med din tid och engagemang? Har du idéer?

Kontakta verksamhetsansvarig för volontärer