Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vill du bli kyrkvärd?

Att vara kyrkvärd är ett ideellt hedersuppdrag med en lång historia. Här kan du läsa mer om vad en kyrkvärd gör och anmäla ditt intresse.

Vad gör en kyrkvärd?

I varje gudstjänst möts du av dem - kyrkvärdarna. Den som är kyrkvärd har en central roll i mötet med gudstjänstbesökarna och ser till att alla känner sig välkomna. Att vara kyrkvärd är ett ideellt hedersuppdrag med en lång historia.

Kyrkvärdarna medverkar i det praktiska genomförandet av en gudstjänst till exempel genom att hjälpa till att förbereda gudstjänsten och hälsa deltagarna välkomna, läsa söndagens bibeltexter, samla in kollekten, tända ljus vid tacksägelsen, leda förbönen och dela ut nattvarden tillsammans med prästen. 

Vill du bli kyrkvärd?

Du är välkommen som kyrkvärd i våra kyrkor i Vallda, Släp och Kullavik. Kontakta respektive församlingsherde eller fyll i intresseformuläret nedan:
Gunilla Bohlin Ström, präst i Släp, tel: 031-788 73 03
Christer Borg, präst    i Kullavik, tel: 031-788 73 01
Robin Zieseniss, präst i Vallda, tel: 0300-32 35 62

 

 

Intresseanmälan kyrkvärd