Unga ledarens 8 värderingsövningstips

Jag ska hålla i värderingsövningar, hur gör jag? Vad finns det för olika?

  1. Linjen – Alla deltagare ställer sig på en fysisk eller tänkt linje utifrån ett påstående, t.ex. jag gillar glass supermycket till superlite. Att tänka på som ledare: vara tydlig med linjen, berätta att man får ställa sig i en klump, att vara tydlig med vilken sida som är vad, att man kan fråga deltagarna och tips den som är näst längst bort i respektive sida.
  2. Heta stolen - alla deltagare sitter eller står och ledaren säger ett påstående. T.ex. alla som gillar glass byter plats. Tips till dig som håller i det: att börja med något enkelt som alla förstår som exempel, att det alltid ska finnas en ledig stol, att som ledare inte uttrycka sin egen åsikt eller värdera deltagarnas och fundera på om du ska fråga dem varför de bytte eller stannade kvar. Har man inte stolar kan man t.ex. ställa sig eller sitta ner.
  3. 4 hörn - ledaren säger ett påstående, t.ex. jag gillar mest isglass, mjuklglass, kulglass eller öppet hörn. Sedan går deltagarna till det hörn de just nu tycker mest om. Sitter man ner kan man t.ex. låta dem hålla upp antalet fingrar. Tips till dig som leder: Vara tydlig med de olika hörnen, att det alltid ska finnas ett öppet hörn. Att man får byta när man hört de andra säga något bra, att inte värdera deras åsikter, att ställa sig med den som blir ensam och att gärna upprepa de olika hörnen minst 2 gånger.
  4. Ja, nej, kanske - Man har tre lappar som det står ”Ja, nej eller kanske” på. Sedan får säger ledaren ett påstående och deltagarna får välja vad som stämmer bäst. T.ex. Jag tycker glass är godare än godis.
  5. Röd- och grön lapp. Deltagarna får en röd och en grön lapp. Den röda betyder nej och den gröna ja. Ledaren säger olika påståenden och deltagarna håller upp grön eller röd lapp. T.ex. Jag älskar glass.
  6. Oavslutade meningar - Förbered meningar utan svar på ett visst tema. Som ledare ska man inte hjälpa till med svaren. Gå ett varv runt där alla får en mening att fortsätta.
  7. Sant eller falskt - Ge olika påståenden och alla får hålla upp ett rött eller grönt papper. Det kan också handla om att ta ställning för något.
  8. Ledet - alla står på en linje. När ledaren säger ett påstående ska man ta ett steg om man håller med, sedan diskutera varför det blev sådana skillnader.