Vallda kyrkpark

Vallda kyrkpark är namnet på en ny mötesplats i Vallda skapad av Särö pastorat. Området är tänkt som ett grönt rekreationsområde för en bred målgrupp och vill locka till gemenskap och aktivitet utomhus men också skapa möjligheter för att finna stillhet & ro.

Lördag 21 maj invigdes den nyanlagda parken av biskop Susanne Rappmann tillsammans med kyrkoherde Tomas Philipson. 

Vallda kyrkpark är namnet på en ny mötesplats i Vallda skapad av Särö pastorat. Området på ca 27 000 m2 är tänkt som ett grönt rekreationsområde för en bred målgrupp. Vallda kyrkpark vill locka till gemenskap och aktivitet utomhus men också skapa möjligheter för att finna stillhet & ro. Här finns ett tydligt uttalat hållbarhetstänk, såväl socialt som ekologiskt med en förhoppning om att kunna vara ett utbildningsforum för allmänheten och skolor i området samt plats för att arbeta med grön diakoni.

Kyrkparken som är placerad nedanför församlingshemmet i Vallda kyrkby kommer att växa fram i etapper under en 10-årsperiod. Men redan nu är här grönt och skönt att vara. 

Vallda kyrkpark fokuserar på tre viktiga värden:

Naturvärden
Särö pastorat vill bidra till ett bättre klimat och ge förutsättningar för biologisk mångfald. Utifrån områdets befintliga förutsättningar har restaurering och anläggande av våtmark legat i fokus. Men här finns också slåtteräng, veddepåer för småkryp, stubbskottsträd och en gammal gärdsgård. Särö pastorat har fått LONA-bidrag på ca 1 miljon kronor för arbetet med Vallda kyrkpark.

Kulturvärden
Området omkring Vallda kyrkby är klassat som riksintresse med sin mångfald av äldre byggnader och gårdsmiljöer och högre ståndsbebyggelse. Vi har haft täta kontakter med kommunantikvarien och Länsstyrelsen i arbetet med Vallda kyrkpark.

Värden för församlingen
Särö pastorat vill erbjuda en miljö där man kan uppleva naturen i form av avkoppling, aktivitet och umgänge. Här kan vi hålla dop och bröllop. Skolor och föreningar ska även kunna använda platsen för sammankomster, utställningar och utbildning.

 

Måndagsgänget

Vi träffas på måndagar kl. 14-16 och arbetar med Vallda kyrkpark.