Unga ledarens 50 andaktstips

Nu då? Vad kan jag göra för något? Vad ska jag tänka på?

Sångdelen

Sång är det mest centrala i andakten. Det påbörjar och avslutar ofta andakten. Tänk på att de sånger du använder ska kopplas till andaktens röda tråd och att de gärna ska finnas med i häftet med sånger som konfirmanderna sjunger i men variera genre och vilka instrument!

Berättadelen

Berättandet är det viktigaste i hela andakten. Det är den som är kärnan i andakten och där du knyter ihop temat och utvecklar det. I jämförelse med gudstjänsten är predikan höjdpunkten och det är också berättadelen.

Bönedelen

Att be är en viktig del av andakten som inte ska förglömmas värdet av. För många konfirmander är det den viktigaste delen på hela andakten men ofta glömmer man av det eller ”bara” ber Vår Fader. Här kommer andra tips:

Symboldelen

Det finns många typer av symboler i kyrkans tradition och en symbol är en påminnelse om något större. Det kan vara det mest kraftfulla som man minns länge. En bra grundhållning vid symboler är att det är bra att aktivera olika sinnen såsom att ha förbundna ögon, lukta på något eller låta sig bli ledd av någon annan.