Nattvarden och förlåtelsen

Hur tar man emot nattvard? Vad händer i nattvarden? Förlåtelse, varför behöver jag det?

Andaktstips:

- Sidenbandet i ”Djupare under ytan” sid 354

- Att vara bunden i ”Andaktslådan” sid 54

- Pojken och nötterna (Fråga KOL)

- Fängelsebrevet (fråga KOL)

Musiktips:

 • Du omsluter mig
 • Du är helig, du är hel
 • Din trofasta kärlek
 • Ge mig en plats
 • Möt mig nu som den jag är
 • Att lära känna
 • Världens hopp
 • S:t Patricks bön
 • Du som är törstig
 • O Guds lamm
 • Det är fest

Lektips:

1,2,3 rött ljus!

 • En deltagare är ett rödljus och ställer sig en bra bit bort. Personen ska vända sig bort från resten av deltagarna som har som uppgift att springa fram och klappa rödljuset på axeln medan hen säger blundandes: ”1,2,3 rött ljus!”När hen vänder sig om har de olika deltagarna kommit olika långt och om rödljuset ser någon som rör sig säger den dennes namn och den personen får börja från början. Den som klappar rödljuset först vinner och får vara rödljus nästa omgång. Ute/Innelek. Tid: ca 10 min. Upp till 25 deltagare. Syfte: När Lärjungarna skulle ta den sista måltiden tillsammans med Jesus så sa han att ”Någon kommer förråda mig och lärjungarna måste ha tittat på varandra och Judas hade troligtvis försök att inte röra sig när de tittade på honom.

Vana Vana

 • Alla deltagare står huller om buller på en stor öppen yta. Lekledaren ropar ut olika fraser och gör rörelser i tur och ordning och alla härmar Lekledaren. (Gruppen som hamnar med Lekledaren gör första rörelserna tillsammans med Lekledaren.) ”Vana!” - Bugar kraftigt framåt. ”Vanana!” - Armarna rakt upp och lutar sig bakåt. ”Vana vana chi-chi Vana vana” Vicka på rumpan 4 gånger i takt med hur du säger det. ”Van-Uno, Van-Dos, Van-Tres, Vanana” – Ta tre steg framåt och stanna när du säger ”Vanana”. ”Van-Tres, Van-Dos, Van-Uno, Vanana” - Ta tre steg bakåt och stanna när du säger ”Vanana”. ”Double up!” hitta en person/grupp och gå ihop till ett led med armarna över axlarna. När det är två grupper så gör man att istället säga ”double up” så säger du ”Make a circle” och alla gör en cirkel tillsammans. Lekledaren ställer sig i mitten, gör alla rörelserna ensam och istället för att gå framåt och bakåt, så går man åt höger och vänster i ringen. Och avslutar allt med att istället för ”Double up” slänga händerna upp i luften och ropa ”Vanana” eller ”Vana vana!”. Ute/innelek. Tid: 5-10 min, minst 2 deltagare. Syfte: Nattvarden handlar om gemenskap och att gemenskapen växer och växer. Tills vi är en stor cirkel, utan början och utan slut. Och vi avslutar allt med ren glädje. Därför kan vi likna nattvarden med Vana-vana.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Joh 6:56 Gud i oss
  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 
 • Rom 7:15 Mitt handlande
  Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. 
 • Luk 22:14-20 Den sista måltiden.
  När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. 15 Han sade till dem: »Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. 16 Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike.« 17 Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: »Ta detta och dela det mellan er. 18 Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.« 19 Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.« 20 Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: »Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.
 • 1 Kor 11:23-29 Den sista måltiden
  Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: »Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.«  25 Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: »Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.« 26 Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. 27 Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. 29 Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig.
 • Kol 3:13 Vi ska förlåta
  Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
 • Matt 6:14 Vi blir förlåtna
  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.
 • 1 Joh 1:9 Renar oss
  Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 
 • Luk 7:47 Kärlek och förlåtelse
  Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.«
 • Luk 23:39-43 Rövaren på korset
  Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« 40 Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? 41Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« 42 Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« 43 Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«
 • Luk 19:1-10 Sackaios
  Han kom in i Jeriko och gick genom staden. 2 Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. 3 Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. 4 Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. 5 När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: »Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.« 6 Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. 7 Alla som såg det mumlade förargat: »Han har tagit in hos en syndare.«  8 Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: »Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.« 9 Jesus sade till honom: »I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, 10 och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.«
 • Mer tips:
  David och Batseba 2 Sam 11