Meningen med mig

I augusti startar vi en grupp för unga för att stärka deras identitet och psykiska hälsa. Det är utformat både för troende och de som inte tror.

Svenska kyrkan har tagit fram materialet Meningen med mig med förhoppningen att det ska bidra till att unga människor ska få verktyg för att hantera livets utmaningar. Människors psykiska hälsa och välmående ökar när de kan uttrycka och reflektera över de egna känslorna och när de upplever mening och sammanhang i och med livet.

Meningen med mig syftar till att öka motståndskraften och den grundläggande tryggheten hos unga, både i ungdomarna själva och i relation till varandra och deras omvärld. Det sker genom att stärka deras känsla av sammanhang och mening.  

Christina Lloyd är legitimerad psykoterapeut och doktor i religionspsykologi och existentiell hälsa. Hon har utvecklat materialet Meningen med mig bl.a. tillsammans med pedagoger och unga i Västerås stift. Materialet är forskningsbaserat och bygger på flera etablerade modeller. 

Så har du någon tonåring (15-19 år) i din närhet som behöver stöd i sitt psykiska mående så hänvisa gärna till denna kurs.

Start: Lördag 24/8 kl. 11-16. 
Träffar:Torsdagar kl. 17-19.30. Plats: Kullavikskyrkan. 
Anmälan: Tel: 0761-358 712 eller annika.olsson@svenskakyrkan.se
Begränsat antal platser. 
Mer info på: www.svenskakyrkan.se/meningenmedmig