Kyrkorummet

Vad är egentligen vapenhuset? Varför finns det olika färger?

Andaktstips:

- Kyrkan-filmen https://www.youtube.com/watch?v=VMX-uWpJAyQ

Musiktips:

 • Du omsluter mig
 • Ge mig en plats
 • Här vid stranden
 • Tänk att jag får vara
 • Du som är törstig
 • Välsignelsen

Lektips:

 • 1-25 – Snabbfotad
  Markera ett område med ett långt rep på marken. Där inne läggs nummerlappar med siffror 1-25 huller om buller. Deltagarna måste planera tillsammans hur de ska kunna göra det smidigast. När de fått planera så ska en i taget hoppa in och stampa på sin siffra och sedan ut igen. Man kan ta tid, och tävla mot sig själva/ett annat lag som kommer sen. Regler: Man måste ta dem i nummerordning, bara 1 person får vara inne i taget. Alla måste ha stampat på minst ett nummer. Ledartips: Berätta först bara reglerna. Efter deltagarna har provat en gång, så får de chansen att planera tillsammans hur de kan förbättra sig. De växer i sig själva. Variation: Man får inte prata med varandra när man väl kör. Inne/utelek. Tid: Ca 5-10 min, max 10 deltagare. Syfte: Det finns så många olika termer och fraser som man ska komma ihåg i kyrkan och det kan vara svårt att komma ihåg och se alla rum/termer själv. Plus, att denna lek fungerar bra att använda framme i koret om man inte skulle kunna vara utomhus.
 • Psykologen – Hitta mönstret.
  1-2 personer går ut ur rummet medan de resterande deltagare kommer på ett system som de ska ha. När de 1-2 personerna kommer tillbaka så ska de lista ut vad för slags system ni har genom att ställa frågor till alla deltagare. De får fråga hur många frågor och vilka som helst, men de får bara gissa på erat system 3 gånger. Förslag på system: Alla som har blåa ögon ljuger. Alla med keps ljuger, Alla som ler talar sanning. Osv. Innelek. Tid: ca 15-20 min, upp till 25 deltagare. Syfte: Kyrkorummet är en plats där många söker lugn där alla är välkomna. De som ljuger och de som talar sanning. Denna lek fungerar också när man pratar om bikt.

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • 1 Kor 3:16-17 Guds tempel
  Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? 17 Om någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet.
 • 2 Mos 3:1-5 Helig mark
  En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. 2 Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp 3 tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.« 4 Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade: »Ja, här är jag.« 5 Herren sade: »Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« 
 • 1 Kor 1:2 Heliga
  till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.
 • Apg 4:11 Hörnstenen
  Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten.