Kyrkan och församlingen

När startades kyrkan? Paulus? Pingst?

Musiktips:

 • Bara i dig
 • Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
 • På dig min Gud förtröstar jag
 • Du är det bästa jag har
 • Vi tror
 • Så länge jag lever
 • Händer
 • Där får jag andas ut
 • Det är fest

Lektips:

Under hökens vingar kom

 • En deltagare är hök och ställer sig i mitten av ett stort område. Resten av deltagarna är på en sida. Höken ropar ”Under hökens vingar kom” och gruppen ropar tillbaka ”Vilken färg?” Höken svarar med en färg t.ex. ”rött” och då får alla som har något rött på sig visa och gå över utan att bli tagna. De andra som inte har färgen måste nu springa och försöka att inte bli fångade av höken. De som blir fångade är nu också hökar. Hökarna kommer tillsammans på en ny färg. Den som är sist kvar vinner. Utelek. Tid: ca 10 min. upp till 30 deltagare. Syfte: Kyrkoåret har många färger

Heta stolen (vågen)

 • Alla deltagare sitter på stolar i en cirkel. Lekledaren börjar i mitten och säger ett påstående och de deltagare som detta stämmer in på ska byta stol. Dom som sitter kvar (påstående stämmer ej in) ska alltid hoppa en stol till vänster när det finns en ledig. Detta innebär att alla kommer att vara i rörelse. I slutet kommer det vara en person som är utan stol, denne ställer sig i mitten och kommer på ett nytt påstående och allt upprepas. Innelek. Tid: 5-10 min. Upp till 50 deltagare. Ledartips: Ledaren kan ställa frågor om kyrkan t ex: alla som är döpta, alla som varit på en begravning etc. Syfte: Vi är kyrka tillsammans, även om vi springer runt och hoppar så är vi en cirkel tillsammans.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Apg 2:1-12 Den heliga anden
  När pingstdagen kom var de alla församlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. 3 De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4 Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.5 I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. 6 När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. 7 Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? 9 Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, 10 från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, 11 både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.« 12 I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: »Vad betyder detta?«
 • Apg 2:41-42 Troendes antal ökar
  De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. 42 Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
 • Gal 3:27-28 Jude eller grek
  Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. 28 Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
 • 1 Kor 12:27-31 Kristi kropp
  Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. 28 I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. 29 Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? 30 Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? 31Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.