Julen

Varför firar vi jul? Stall, vadå? Tomten, hallå?

Andaktstips:

- Kungen och tjänsteflickan i ”?”

- Julklappar i ”Andaktslådan” sid 32

- Det är aldrig kört i juletid i ”Det är aldrig kört jul” sid 38

Musiktips:

 • Hosianna, Davids son (advent)
 • Nu tändas tusen juleljus
 • Stilla natt
 • He’s got the whole world/Go, tell it on the mountain

Lektips:

Bankirens Jul

 • Förberederlser: Bygg upp och ställ ut massa hinder som man ska kunna huka sig och gömma sig bakom. På ena sidan av planen så bygger ni upp ett bord där bankiren gömmer sig bakom (ska inte kunna se under). Och på andra sidan så har man två rockringar med ärtpåsar eller liknande som kommer bli lagens startpunkter. Spelets gång: Dela upp alla deltagare i två lag och berätta följande: ”Bankiren är en väldigt sur person och skäller ut alla hen ser. Men det är jul och ni vill ge bankiren julklapparna som ligger i er rockring. Bankirens assistent kommer säga: ”Bankiren upp” och bankiren kommer kolla omkring. Assistenten säger sedan ”Bankiren ner” och då duckar bankiren under bordet. Om bankiren ser någon person så säger bankiren personens namn och plats och personen får skamset gå tillbaka till sin rockring med presenten. Och bankirens assistent gör en notering om vilket lag som blev brända. Presenterna är tunga och ömtåliga så man kan inte kasta dem eller bära två åt gången. När er rockring är tom och alla har tagit sig tillbaka så avbryts leken! Så får vi se hur många gånger bankiren såg lagen. Nu så ska vi ge bankiren lite julklappar!”. Regler: Inte kasta eller bära mer än 1 ”present”. Bankiren måste SE personen när hen får titta för att kunna säga hens namn. Variant: Lägg alla ärtpåsar på bankirens bord och det lag som får mest ärtpåsar när alla ärtpåsar är tagna vinner. Utelek. Material: Stolar, bord, filtar. Saker man kan gömma sig bakom. Tid: ca 15-20 min. Syfte: De tre vise männen ville ge Jesus gåvor, men Kung Herodes ville Jesus illa och tänkte använda sig av de tre vise männen för att få tag i honom. Men som i leken så undviker de Herodes och lyckas ge presenterna till Jesus.

   

Labbidi

 • Alla går i en cirkel efter varandra och sjunger ”Labidi” i melodi till lille katt. Och efter varje gång man sjungit klart så ska man göra nästa moment. Detta är de olika momenten: 1. Gå efter varandra. 2. Sätt pekfingret på ryggen på personen framför. 3. Lägg händerna på axlarna på personen framför. 4. Lägg händerna på midjan på personen framför. 5. Lägg händerna på midjan på personen framför personen framför. 6.Sätt er ner. 7.Gå sittandes runt. Slut! Inne/utelek. Tid: ca 5 min, upp till 50 deltagare. Syfte: Julen handlar om närhet, relationer och glädje. Denna leken går från att vara på armlängs avstånd till att bokstavligen sitta i varandras knän!

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Matt 1:18-25, 2:1-12 Jesu födelse
  Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. 19 Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. 20 Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« 22 Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23 Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).  24 När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. 25 Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.                           
 • Luk 2:1-21
  Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2 Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3 Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. 26 Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7 och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. 28 I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10 Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.  11 I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.« 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 14 »Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.« 15 När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: »Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.«  16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban.  17 När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 19 Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.21 När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.