GT och NT

Vad har judendom och kristendom att göra? Profetior?

Andaktstips:

Fråga KOL

Musiktips:

 • Se jag vill bära ditt budskap, herre
 • Du vet väl om att du är värdefull
 • Tryggare kan ingen vara
 • I need you more
 • Bara du
 • Tänk att jag får vara
 • På dig min Gud förtröstar jag
  Låt ditt hjärta slå i mig
 • 10.000 reasons
 • Vi ska vandra
 • Jag går på livets väg
 • Det är fest
 • I min Gud
 • Tacka Herren, ty han är god
 • Känn ingen oro
 • Still haven't found
 • We are the world

Lektips:

Hämta någon som

 • Fyra deltagare sitter på var sin stol vänd mot resten av deltagarna. Ledarna ger ett påstående, t.ex. ”hämta någon som har fler än fyra syskon”. Deltagarna ska då springa och hämta någon som sätter sig i knät på den. Den som inte hittar någon eller är sist förlorar och åker ut. Material: 4 stolar. Tid: Ca 20 min. Upp till 50 deltagare. Regler: Man måste ställa frågan till personen man hämtar om de har/är o.s.v Syfte: Alla profeter letade efter Messias och hade olika profetior på vem Messias skulle vara.

Det här är en älg – Vad är det här?..

 • Sitt i en ring och skicka runt ett föremål. Endast LEDAREN ”Vet” vad saken är för något. Så när man skickar vidare så måste man alltid fråga tillbaka till ledaren ”Vad är det där?” När frågan kommer till ledaren så svarar ledaren att ”det är en älg”. När Deltagarna börjat förstå hur man leker så tar du ett annat föremål och skickar åt andra hållet. Du kan välja själv vad det föremålet ska vara. Målet är att alla saker ska komma tillbaka till ledaren. Så här startar det: Ledare: Varsågod P1: vad är det här? Ledare: Det är en älg. P1: jaha en älg. P1 vänder sig till P2. P1: Varsågod P2: vad är det här? P1 vänder sig till Ledare. P1: Vad är det här? Ledare: Det är en Älg. P1: vänder sig till P2 P1: Det är en älg P2: Jaha en Älg! P3: vänder sig till P4. P3: Varsågod.. (o.s.v tills saken har gått runt hela varvet och kommit tillbaka till ledaren). Inne lek. Material: 2 föremål (kan vara vad som helst). Tid: 10-20min, Upp till 30 deltagare. (För många kan bli för långdraget). Syfte: Precis som att Jesus säger ”varsågod detta är guds kärlek” så kommer folk ofta tillbaka till Nya testamentet för att läsa om det för att de inte alltid kommer ihåg vad det är.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Jes 42:1-4 Herrens tjänare och hans uppgift
  Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. 2 Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. 3 Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. 4 Han skall inte tyna bort eller knäckas, innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
 • Jes 49:1 Herren kallade mig i moderlivet
  Hör på mig, ni fjärran länder, lyssna, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte.
 • Jes 53:1-12 Han var föraktad och övergiven av alla
  53:1 Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar? 2 Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. 3 Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. 5 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. 7 Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps, han öppnade inte sin mun. 8 Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. 9 Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. 10 Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. 11 När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. 12 Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.
 • Jes 9:2-7 Det folk som vandrar i mörkret
  Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 3 Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. 4 Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. 5 Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. 6 Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 7 Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.
 • Jona 2:1-11
  Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. 2 Därifrån bad han till Herren, sin Gud: 3 Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. 4 Du slungade mig i djupet, mitt i havet, där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. 5 Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? 6 Vattnet slöt sig om min strupe, djupet fångade mig. Sjögräs snärjdes kring mitt huvud 7 där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig upp ur graven. 8 Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. 9 De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. 10 Men jag skall offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. 11 På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.
 • Mer tips:
  Abrahams kallelse 1 Mos 8
  Isak och Ismael 1 Mos 21