Jesus, tro och tvivel

Finns Jesus? En historisk person eller Guds son?

Andaktstips:

- Kristusstatyn i ”Alltid älskad” sid 118

- Spika upp böner (fråga KOL)

- Bombarbaggen i ”Djupare under ytan” sid 95

- Tvillingarna i magen i ”Djupare under ytan” sid 326

- Vittnesbörd (fråga KOL)

- Mirakel (fråga KOL)

Musiktips:

 • Nu tändas tusen juleljus
 • Stilla natt
 • Oh happy day
 • Världens hopp
 • Lord, I lift your name on high
 • S:t Patricks bön
 • O Guds lamm
 • Du är på riktigt
 • Du är det bästa jag har
 • Vi tror
 • Jesus is right here now
 • Jesus, remember me
 • Här vi stranden
 • Still haven't found

Lektips:

Hela havet stormar

 • Lika många stolar som deltagare det finns sätts i mitten av ett rum med ryggarna mot varandra. Sedan tar du bort en stol. Alla deltagare går sedan ett varv runt stolarna under musik. När musiken tystnar ska man sätta sig på en stol så snabbt som möjligt. Den som är sist åker ut. Samarbetsvariant: Ha lika många stolar som deltagare och alla står upp på stolarna. Ta sedan bort en stol i taget och se hur många de klarar sig på, ingen åker alltså ut. Innelek Material: Stolar, musik. Tid: ca 5-10 min, Upp till 50 deltagare. Syfte: En av Jesu under är när han stillar stormen och går på vatten. I denna leken får kan kämpa för att stilla stormen av människor!

Catch the flag

 • Deltagarna delas in i två lag. Varje lag får motståndarnas flagga som likväl kan vara en filt, ett band, ett ljus o.s.v. och ska gömma det på sin planhalva. När leken är igång gäller det för motståndarlagen att hitta respektive flagga. Blir man tagen på motståndarnas planhalva hamnar man i fängelse. Hamnar man i fängelse så måste man bli räddad och hämtad av en lagkamrat och gå tillsammans tillbaka till sin sida och under tiden kan man inte bli tagen. Laget som hittar sin egen flagga och lyckas hämta tillbaks den utan att bli tagen vinner. Variant: Lägg flaggan i en rockring och i rockringen så är man fri i 10 sekunder. Utelek. Material: ”Lagflaggor”. Tid: ca 25-30 min, upp till 50 deltagare. Syfte: Trots motståndet som Jesus mötte när han utförde alla sina under så lyckades han. Han kämpade mot alla som ville fånga honom så lyckades han bryta igenom och fånga våra hjärtan. Presic som vi måste kämpa och uträtta under för att fånga vår flagga.
   

Bibelhänvisning och fördjupning: 

 • Luk 23:1-5 Jesus inför Pilatus
  Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. 2 Där anklagade de honom och sade: »Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara Messias och kung.« 3 Pilatus frågade honom: »Du är alltså judarnas kung?« Han svarade: »Du själv säger det.«  4 Då sade Pilatus till översteprästerna och folkmassan: »Jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen.« 5 Men de stod på sig: »Han hetsar upp folket i hela Judeen med sin undervisning, från Galileen och ända hit.«
 • Luk 24:46-53 Kristi himmelsfärd
  Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, 47 och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni skall vittna om allt detta. 49 Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.« 50 Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. 52 De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. 53 Och de var ständigt i templet och prisade Gud.
 •  Matt 14:22-33 Jesus går på vattnet
  Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. 23 Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. 24 Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. 25 Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. 26 När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. 27 Men genast talade Jesus till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« 28 Petrus svarade: »Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.« 29 Han sade: »Kom!« och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 30 Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: »Herre, hjälp mig!« 31Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. »Du trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?«  32 De steg i båten, och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten föll ner för honom och sade: »Du måste vara Guds son.«
 • Joh 20:24-29 Tomas tvivlaren
  En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.« 26 En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« 27 Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« 28 Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« 29 Jesus sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.«
 • Heb 11:1 Tron
  Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
 • Joh 14:6 Jag är vägen
  Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
 • Mark 5:24 Kvinnan med blödarsjuka
  Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25 Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. 26 Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. 27 Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, 28 för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. 29 Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. 30 När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: »Vem rörde vid mina kläder?«  31 Lärjungarna sade: »Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!« 32 Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. 33 Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. 34 Han sade till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.«
 • Mer tips:
  Daniel i Lejongropen Dan 6